Hälsokontroller

Läkarledda hälsokontroller

Att göra en hälsokontroll kan vara ett sätt att både främja hälsa och upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadium. En god hälsa och livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och är en förutsättning för ett långt och hållbart arbetsliv.

Hälsokontrollen börjar inne hos en sjuksköterska där provtagning och undersökningar utförs. Därefter görs en medicinsk undersökning av läkare, samt diskussion och genomgång av ifylld hälsoenkät. Läkaren går även igenom provsvar. Om något behöver följas upp och/eller åtgärdas läggs en plan för detta.

Hälsokontroll Bas

 • Hälsoenkät
 • Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
 • ASAT, ALAT (leverfunktion)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)
 • Blodtryck och puls
 • Vilo-EKG
 • Rådgivning inklusive individuell åtgärdsplan

Hälsokontroll Large

 • Samma innehåll som Hälsokontroll Bas
 • Natrium
 • Kalium
 • Vitamin-B12
 • Folsyra
 • ALP, bilirubin, gamma-GT (leverfunktion)
 • Hörseltest
 • Spirometri

Sköterskeledda hälsokontroller

Hälsokontrollen utförs av en sjuksköterska genom provtagning och undersökningar. Därefter diskuteras och görs en genomgång av ifylld hälsoenkät. Om något behöver följas upp och/eller åtgärdas läggs en plan för detta.

Hälso- och arbetsmiljöundersökning

 • Hälsoenkät
 • Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
 • Blodtryck
 • Rådgivning inklusive individuell åtgärdsplan

Hälsokontroll Bas

 • Samma innehåll som Hälso- och arbetsmiljöundersökning
 • ASAT, ALAT (leverfunktion)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning™, HPB, är den ledande metoden att på individnivå motivera till livsstilsförändringar och därmed påverka hälsan. En hälsosam livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. I en HPB ingår ett frågeformulär, konditionstest samt mätning av blodtryck och BMI, vilket är utgångspunkten för det motiverande samtalet mellan deltagaren och hälsovetaren. HPB utgår från beteendevetenskap, medicin och fysiologi samt över 40 års beprövad utveckling.

 • Frågeformulär
 • Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodtryck
 • Konditionstest på cykel
 • Motiverande samtal kring livsstil
 • Kapillära prover (blodvärde, blodsocker och kolesterolvärden) finns som en tilläggstjänst

Återrapportering

Efter genomförda hälsokontroller har du som företagskund möjlighet att få en sammanställning, vilket fungerar som ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ger en god översikt över hur hälsan är hos era anställda, där ni tydligt ser om det finns många med ett riskbeteende. Vid ett sådant fall kan insatser på företaget implementeras för att förbättra eller främja hälsan. För en återrapportering krävs att minst tio personer har genomfört en hälsokontroll.

Hälsotest på företag

Syftet med hälsotest är att genom tidig upptäckt öka möjligheten för dig att både kunna förebygga ohälsa och att vid behov kunna sätta in åtgärder i tid som leder till en förbättrad hälsa. En sjuksköterska kommer ut till er och tar alla prover samt blodtryck. Du får senare en skriftlig återkoppling på alla provsvar. Vid avvikande provsvar blir du uppringd av en sjuksköterska för rådgivning och eventuell uppföljning.

Lilla provpaketet

 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • ASAT, ALAT (leverfunktion)
 • TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)
 • Blodtryck

Stora provpaketet

 • Samma innehåll som lilla provpaketet
 • Natrium
 • Kalium
 • Vitamin-B12
 • Folsyra
 • ALP, bilirubin, gamma-GT (leverfunktion)

Tillval till båda paketen:
PSA-prov för män över 40 år

Stegräknartävling

Världshälsoorganisation rekommenderar vuxna att gå minst 10 000 steg per dag för att främja hälsan och välbefinnandet. Stillasittande ökar risken att dö i förtid och den rådande pandemin har resulterat i att fler blir stillasittande. I en tid när fler arbetar hemifrån och i miljöer som inte är ergonomisk anpassade, finns en ökad risk för belastningsskador.

Tillsammans med er kan Slottbergskliniken utforma en stegräknartävling som passar era behov och personal. Reglerna är enkla – flest antal steg vinner!